Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry - Osturňa

08.11.2008 16:23